پرسشنامه سنجش رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان دارای ۱۹ سوال ۴ زیرشاخص امکانات آموزشی- حقوق و دستمزد- استقلال و آزادی عمل- مقطع خدمت

مولف: سید محمود خراشادی زاده کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سال ۱۳۹۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده شده در مقاله پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مناطق ۱و۲و۳ بیرجند

ضریب آلفای کرونباخ: ۰/۸۷

اندازه گیری بر اساس مقیاس لیکرت پنج رتبه ای

دارای متغیرهای دموگرافی جنسیت- مدرک تحصیلی- سابقه خدمت- مقطع خدمت

پرسش‌نامه سنجش رضایت شغلی معلمان

     معلم گرامی، ضمن عرض خسته نباشید، پرسشنامه ای که مشاهده می فرمائید در مورد یک کار تحقیقی مبنی بر رضایت شغلی معلمان می‌باشد. ضمن تشکر از وقتی که اختصاص می دهید. لطفاً پاسخ های خود را با صراحت و صداقت مرقوم فرمائید. به شما اطمینان می‌دهیم اطلاعت مربوط به شما محفوظ می‌ماند.

مدرک تحصیلی : ………………….            جنسیت: …………..                  سابقه خدمت: ………                              مقطع خدمت:…………….

مؤلفه

ردیف سوالات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
حقوق و دستمزد ۱ تا چه میزان از حقوق و مزایای ماهیانه خود رضایت دارید؟
۲ میزان حقوق و مزایای شما جوابگوی مخارج زندگی شما می باشد؟
۳             تاچه حد عدالت در پرداخت حقوق و مزایا رعایت می شود؟
۴ آیا از نحوه پرداخت حقوق و مزایای معلمان در آموزش و پرورش رضایت دارید؟
استقلال و آزادی عمل ۵ تا چه اندازه در حرفه خود استقلال دارید؟
۶ استقلال و آزادی عمل معلمان در تدریس معلمان چه میزان تاثیر دارد؟
۷ به نظر شما آموزش و پرورش تا چه اندازه به آزادی عمل معلمان اهمیت می دهد؟

 

50,000 ریال – خرید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*