نقش بودجه ریزی برمبنای عملکرد در برنامه سالانه دانشگاه

چکیده:

 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نتایج برنامه‌ها و محاسبه بهای تمام شده، به دنبال شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مناسب جهت اعتماد سازی می‌باشد. مزایای متعدد این شیوه از بودجه‌ریزی با توجه به نقش مثبت آن در برنامه سالانه دانشگاه‌ها و مشکلاتی که نظام بودجه ریزی با آن مواجه است، منجر شده که پیاده‌سازی آن برای سالیان متمادی به عنوان هدف در نظر گرفته شود. از طرف دیگر برنامه سالانه دانشگاه‌ها بر اساس هدف اصلی آنها که همان آموزش به دانشجویان و توانمندسازی آنها در رشته‌های مختلف تحصیلی جهت پاسخ‌گویی به بازار کار است، تنظیم می‌گردد. اکثر دانشگاه‌ها در تنظیم برنامه سالانه و بودجه تفصیلی خود بر مبنای بودجه‌بندی افزایشی یا برنامه‌ای استفاده می‌کنند که این امر باعث می‌شود تا مدیران دانشگاه‌ها با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و عملکردهای گذشته و بدون توجه به سطح فعالیت‌های خود از روش‌های علمی حسابداری استفاده نکنند. از این رو در این مقاله به نقش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در برنامه سالانه دانشگاه‌ها پرداخته شده و با توجه به مزایا و اهداف آن خصوصاً افزایش اثربخشی مخارج و نتایج حاصل از آن می‌توان نتیجه گرفت که پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دانشگاه‌ها یک امر ضروری جهت رسیدن به اهداف کلی و جزیی آنها می‌باشد.

واژه های کلیدی: بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد، برنامه سالانه دانشگاه

مقدمه

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

مبانی نظری

انواع بودجه ریزی

مزایا و الزامات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

اهداف بودجه ربزی برمبنای عملکرد

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

40,000 ریال – خرید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*