مقالات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک

دارای ۴۳ سوال ۷ مولفه با مقیاس ۵ رتبه ای   بسیار ضعیف ضعیف متوسط مهم بسیار مهم گویه ها     ابعاد ۱٫ بحث باز روی اشتباهات یادگیری مستمر ۲٫ تعیین مهارت‌های آتی ۳٫ همیاری در یادگیری ۴٫ منابع یادگیری ۵٫ وقت یادگیری ۶٫ مشکلات به مثابه فرصت یادگیری ۷٫ جایزه یادگیری ۸٫ بازخورد آزاد و صادقانه به هم ... بیشتر بخوانید »

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان دارای ۱۹ سوال ۴ زیرشاخص امکانات آموزشی- حقوق و دستمزد- استقلال و آزادی عمل- مقطع خدمت مولف: سید محمود خراشادی زاده کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سال ۱۳۹۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده شده در مقاله پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مناطق ۱و۲و۳ بیرجند ضریب آلفای کرونباخ: ۰/۸۷ اندازه گیری بر ... بیشتر بخوانید »

فرهنگ سازمانی (Organizational Culture)

مقدمـــــه فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و ... بیشتر بخوانید »

سازمان یادگیرنده (Learning Organization)

چکیده: به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می‌بریم تفاوت بسیاری میان سازمان‌های امروزی و گذشته وجود دارد و در این ارتباط «چارلز هندی» از صاحب‌نظران رشته مدیریت می‌گوید: «مدیران امروز با سازمان‌هایی سر و کار دارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند». یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های جدید، شکل‌گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و ... بیشتر بخوانید »

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی گردآورنده: سید محمود خراشادی زاده/ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مقدمه: در دنیای فعلی، تکنولوژی اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را ... بیشتر بخوانید »

معرفی نظام کاربرد منابع انسانی

زیر مجموعه های چهارگانه نظام مدیریت منابع انسانی باید متوازن کننده فعل و انفعالات یکدیگر در راستای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان باشند.. و درصورت وجود نارسایی در هر یک  باعث می شود که زیر مجموعه هایی دیگر این نظام نتوانند بطور موثر وظایف شان را به انجام رسانند و نظام کاربرد موثر منابع انسانی باید درصدد جبران نواقص ... بیشتر بخوانید »

پرسشنامه درگیری شغلی

دارای سه مولفه شور و حرارت در کار- غرق شدن در کار- وقف شدن در کار شامل ۱۷ سوال با مقیاس لیکرت ۵ رتبه ای مؤلفه ردیف گویه ها   کاملاً موافق موافق تاحدودی موافق مخالف کاملاً مخالف شور و حرارت در کار ۱ هنگام کار در این سازمان احساس می کنم انرژی زیادی داشته و دارای توان مضاعف می ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??