بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه رضایت شغلی معلمان دارای ۱۹ سوال ۴ زیرشاخص امکانات آموزشی- حقوق و دستمزد- استقلال و آزادی عمل- مقطع خدمت مولف: سید محمود خراشادی زاده کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سال ۱۳۹۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده شده در مقاله پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مناطق ۱و۲و۳ بیرجند ضریب آلفای کرونباخ: ۰/۸۷ اندازه گیری بر ... بیشتر بخوانید »